Dat likt an 't vrui-joar

Info: Dat likt an 't vrui-joar
Jaar: 0000
Componist: Nico Ploum
Schrijver: Nico Ploum
Publiek Domein: Nee[1]
Info: }
REFR:
Dat likt an 't vrui-joar, dat likt an d'r Mai,
dat vier os zoeë jeer hant, dat likt an os tswai.

't Vrui-Joar dat is inne zeeje, bezongesj zoeë vrug in d'r Mai.
't Likt inne vul dra jeleëje, jelukliech tse ziee onger tswai.
De zon en 't jreuns en de vüejel, me ziet 't, me veult 't dat leëft.
De peersjer die hant ziech noen vonge, 't hetsje dat klopt en dat beëft.

't Vrui-joar dat deet os verjese, d'r winkter zoeë duuster en koad.
De zorg en de pieng zint versjlese, me veult ziech werm jonk, jaar nit oad.
't Vrui-joar dat deet diech werm leeve, 't vrui-joar, dat jieet diech werm zin.
Noen kan me werm jeeve en neeme, 't vrui-joar doa zitst alles drin.

't Vrui-joar, dat bliet ummer komme, al jeet 't och ummer werm voet.
De zon en 't jreuns en de blomme, dat kunt en dat jeet wie 't mos.
't Vrui-joar dat weët vul bezonge, ich jeleuf, ach dat dunt ze mit reet.
't Is alles werm nui in 't leëve, 't vrui-joar dat is Ieëvensweëd.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.