De Men

Dit is de naam van een leengoed (van abdij kloosterrade) en veldnaam.

Naar De Men is de Mensheggerweg en de Menweg genoemd. Aan het einde van de 16e Eeuw is Johan Leufkens beleend met dit leengoed.