De boot

Info: De boot
Jaar: 1985
Componist: Weerwaas
Schrijver: Weerwaas
Publiek Domein: Nee[1]
Info: }
De boot is los-jeslare, mit mie eje leëve drin.
Ze weëd flot voet jedrare, weest nit waohen.
Ze lieët zieg meklieg drieve in et beweëje van de zieë.
Ze kan op et wasser blieve, mar deet zelf nuus mieë.

REFR:
Et drieve is de koens ja niet, de koens hat eje weëg.
Jeet ze nit op eje sjrit, zoeë is et leëve leëg.
Me mos mit bloeëse heng in et wasser sjloa,
et blieve doezend blöasjer noa.

De boot kan jans wiet vare, vuuërdat der sjtorm opoamt.
Mar e laoch is flot jesjlage in der boam.
Et wasser kunt erinner, et drieve weëd jans jauw tse sjwoar.
Et blieve niet ens blöasjer hinger als letste sjpoar.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.