De dikke trom

Info: De dikke trom
Jaar: 1973
Componist: Vooralsnog onbekend
Schrijver: Vooralsnog onbekend
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1973[2].}


Went vier de vasteloavend hant
Dan is d'r pap oes rant en bant
Van vrug bis sjpieë weëd dan jereest
Mit trom van tieëk, noa tieëk jesjeest
D'r pap huit mit bejaisteroeng
Dan óp die trom va roem-boem-boem

REFR
D'r pap deë huit de dikke trom
Dan vilt d'r kalk van d'r plavong
Van tsiemtera-ta-ta en tsiemterom-bom-bom
Zoeë huit d'r pap de trom, rom bom

In jidder wieëtsjaf woa heë kunt
De dusje, jlaaser rammele dunt
D'r wieët hilt ziech de oeëre tsouw
D'r pap deë lieët die trom jing rouw
Heë fempt mer drop, zoeë richtieg hel
Bis dat 'm platst 't trommevel

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1973 pagina 4 uit Archief Rodazangers