De distelvink

Info: De distelvink
Jaar: 0000
Componist: Vooralsnog onbekend
Schrijver: Vooralsnog onbekend
Publiek Domein: Nee[1]
Info: }
D'r Joep dea houw ing distelvink, ho ho ho ho,
hea houw 'm leever wie zie kink, joepfalderie, joepfaldera. (2x)

Hea houw 'm hange boave de sjouw, ho ho ho ho
en houw 'm Ieever wie zieng vrouw, joepfalderie, joepfaldera.

En went 't deer ziech lekket d'r bek, ho ho ho ho ,
dan kroog 't e sjtuksje wek van d'r jek, joepfalderie, joepfaldera.

Op ens doe sjprong zieng vrouw de kwint, ho ho ho ho ,
oes ‘t hoes mos miech die distelvink, joepfalderie, joepfaldera.

Ze pakket ziech e sjtuksje proemtabak, ho ho ho ho ,
en sjtoppet dat ‘t deersje in jenne zak, joepfalderie, joepfaldera.

Wie d'r Joep koam van jen koel tseruk, ho ho ho ho ,
doe loog 't deersje op ziene ruk, joepfalderie, joepfaldera.

't woar jesjtorve a kotte oam, ho ho ho ho,
(vanweje dat sjtuksje sjiek in d'r boam), joepfalderie, joepfaldera.

Dr Joep dea noom d'r korf eraaf, ho ho ho ho,
Zieng vrouw worp hem de trap eraaf, joepfalderie, joepfaldera.

Noe zieste wat oes ing vink ken entsjtoa, ho ho ho ho
dat d'r man van de vrouw mos loofe joa, joepfalderie, joepfaldera. 

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.