De gijzeling van de beeldende kunst

Boekwerk[1],

Dit boek van Riki Simons wordt in 1997 uitgegeven door Meulenhoff onder ISBN-90-290-5526-X info: KB en bevat 133 pagina's.

Samenvatting door KB
De auteur betoogt dat de kunstwereld een filiaal van de overheid is geworden en hoe de kunst daarmee een nodeloos ontoegankelijk en wereldvreemd karakter kreeg opgedrongen. Dit is haars inziens het gevolg van het feit dat het aanbod vooral bepaald wordt door museumdirecteuren en andere ambtenaren. Zij cultiveren vóór alles hun eigen onmisbaarheid.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.