De kling oere

Info: De kling oere
Jaar: 1987
Componist: P. Greven
Schrijver: Jo Sonnenschein
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Deelnemer Sjlajerparade seizoen 1987 - 1988[2]. Andere deelnemers in 1987}
Doa woar ins e kling jungsje, deë koam va uvver de pöal
Joa zoeëne plintepuutsjer dem ziet me hei nit vöal
Heë woar och bei 't fleutekorps, iech kank hem nit jenauw
Noe zint vier Buutereedner en zinge aaf en tsauw
Iech zaan da: Piet noe kom, en jank ins effe mit
Den zoeëne piefebölles dem kenne ze hei noch nit

REFR
Doe bis als miensj vöal tse sjtom
En has als verke tse kling oeëre
Doe bis als miensj vöal tse sjtom
Doe bis inne honderkop, mit winnieg hoare

Noa reën da kunt d'r zonnesjieng, mer oa ving iech nieks aa
Went deë bejint tse zinge, vingt d'r Winkter dierek werm aa
Da jeet 't dierek werm  sjneie, d'r himmel trukt jans tsuw
Da leuft 'r Johnny jauw erin, trukt de jorienge tsauw
Iech zaan da: Johnnie kom, En jank ens effe mit
Den zoeënge piefebölles Dem kenne ze hei noch nit

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. Programmaboekje 1987-1987 pagina 14