De meëdjes va Kirchroa

Info: De meëdjes va Kirchroa
Jaar: 1987
Componist: K. Janssen
Schrijver: Th. Janssen
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1987[2]}


't Liesje en 't Katrieng
Die zitse jinger inne tiepmasjieng
't Truusje en 't Marij
Die sjravele in ing bekkerij
Mer kome die drei dol daag
Da kient ze in inge sjlaag
De vräud vingt a, d'r sjpas bejint
En loester wat me zingt

REFR
De meëdjes va Kirchroa, wat zunt die kinger sjun
Doa motste in hin joa, da jeeste durch 't jebung
Die zinge en sjpringe met Carnaval alaaf
En sjoenkele sjoenkele sjoenkele
De sjtukke vleie d'r aaf
En sjoenkele sjoenkele sjoenkele
De sjtukke vleie d'r aaf

't Bepje en och de mam
Die sjroebe vuur de botteram
't Kriesta en 't Marjo
Die dunt va alles zoeë wie zoeë
Mer vingt d'r Carnaval aa
Da hant ze werm d'r Joejaja
De sjötsel oes, de sjpas bejint
En loester wat me zingt

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1987 pagina 2