De moeziekkapel!

Info: De moeziekkapel!
Jaar: 1973
Componist: Vooralsnog onbekend
Schrijver: Vooralsnog onbekend
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1973[2].}


Went d'r karneval vuur de duur sjteet
Dan wis de Harmonie woa 't óp a jeet
Dan is 't in 't dörp nit mieë zoeë sjtil
En doavuur zurgt mennieje moeziekkapel
Want jidderinne wis besjeet
Dat 't oane moeziek nit jeet

REFR
Wat is d'r vasteloavend oane moeziek vroag iech diech
Oane trommel, träot en tsiem en sjelleboom
Want oane moeziek is jeng vasteloavend zaan iech diech
Oane trommel, träot en sjelleboom
Dan jeet 't 2-3-4 daag
pä-te-rät-tä tä te-rät-tä
tsieng te-rät-tä tsjieng te-rät-tä
durch de janse sjtroas
En och d'r Sjeng, Joep, Kloas deet
pä-te-rät-tä tä te-rät-tä
Tsjieng te-tä bis dat d'r daach um is

Went dan d'r janse kroam verbei is
Dan jeet de trom en träot alwerm in de kis
Dan is 't in 't dörpalwerm zoeë sjtel
Want voet is noen jidder moeziekkapel
Dan wis jidder 't is verbei
Want nurjens mieë träoterij

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1973 pagina 11 uit Archief Rodazangers