De naas

Info: De naas
Jaar: 1991
Componist: Marlies Gouder de Beauregard
Schrijver: Marlies Gouder de Beauregard
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1991[2]}
REFR
Duch diech de naas aa en jef dat rauwele draa
Den vier zunt mar effe hei, en 't is zoeë jauw verbei
Duch diech de naas aa en jef dat rauwele draa
Kom jenee diech noe ins nit en zeng ens effe mit os mit

't Sjunste in 't joar dat is de vasteloavend
Vier zinge zichter da bis sjpieë in d'r ovvend
't sjleet de tsiem de janse naat en went dat enne sjtuurt
Da zenge vier ja mit alle maan zoeë datte os jód huurt

Al sjneit 't of is 't sjtorm of jeet 't wal ens reëne
Vuur losse ós de sjpas doa zicher nit durch neëme
 Sjelt d'r boom d'r janse daag en went dat enne sjtuurt
Da zenge vier ja mit alle maan zoeë datte os jósd hUURT


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1991 pagina 15