De sjweiermam

Info: De sjweiermam
Jaar: 1987
Componist: Ummer d'r Neaver
Schrijver: Ummer d'r Neaver
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1987[2]. Uitgevoerd door Ummer d'r Neaver}


Bei òs in d’r sjtal zitst inne kannibaal
Noe krien mer jinne floep  dat is doch jans ejaal
Heë woar doe plötsliech doa me koëet hem nit versjtoa
heë woar van inne rare sjtam en oos alling mer sjweiermam

REFR:
Sjweiermam jebakke
Sjweiermam die sjmaat
Sjweiermam is lekker
In de eëpelsjlaat
Sjweiermam mit friette
Sjweiermam van ’t sjpit
Hat inne nog ing sjweiermam
Da bring ze doch ins mit

Mieng sjweiermam woent bei ós in de boed
Die woar opins werm doa en jong doe noeëts miëe voet
D’r kannibaal zaat teëje heur al zut uur nog zoe dik
Uur sjmaat noch ummer besser wie sjweiermam oes blik

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1987 pagina 15