De träot

Info: De träot
Jaar: 1985
Componist: Jos Schleepen
Schrijver: Jos Schleepen
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1985[2]}
REFR
Iech wil ing träot (3x) wie d'r pap
Zoen jroeëse träot (3x) wie deë hat
Den óp zoeng träot (3x) kries te sjpas
Ja wens te zoenge kloemel has

't Juupje zoos jans sjtil in inne ek
Heë woar an 't jriene wie inne jek
Zieng mam zaat: wat is doch loos?
Wieë heë doa tse jriene zoos
Doe brullet heë oes voller bros
Zoeë hèl wie heë mar los

't Juupje hoeët nit óp mit zie jekwaak
Heë wool ing träot han van de fanfaar
Doe zaat zieng modder an d'r man
Jong kiek ins of ze zoeë jet hant
Ja wie 't Juupje dat näu hoeët
Doe sjpring heë in jen loeët


Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1985 pagina 12