De trom

Info: De trom
Jaar: 1992
Componist:
Schrijver: Hans Stelsmann
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Ing keäts in d'r duuster, uitgevoerd door Frans Haselier}


De trom dat is ee insjtroement, d'róp sjpille dat verlangt talent.
't Is nit jet dat zoeë mar jeet, inne trommelsjleëjer wees besjeed.
Dan sjleet e häusj, dan sjleet e hel, döks keurt heë óch alling 't vel.
Den óch de trom hat heure klank, jenauw wie moeziek en jezank.

Doarum felt de trom óch nie bij harmonie of simfonie.
Ze hat jeweun d'rzelfde tswek wie fiengelieng of klarinet.
Döks kunt ze forsj d'r boaveroes, dan maat ze sjtil mar ee jeroesj.
De trom jehuet jeweun d'rbij, wie tsoeker óp d'r brij.

Bij 't klonetrekke hat de trom alwerm inne jans angere fong
Ze klinkt nit sjun alling mar hel en doabij platst dan döks heur vel.
D'r kloon dem is dat jans ejaal, fempt óp die trom en maat sjandaal.
Als insjtroement, weest jiddere jek, hat die trom óch hei inne tswek. 

Vuur jidderinne ónger ós en dat zunt vier ós jans bewós,
klinkt óp inne jouwe daag d'r allerletste trommelsjlaag.
Went oave deë de trom ins sjleet, dan maat e jinne óngersjeed.
Huit d'r Herjod óp de trom, dan heesjt 't: 't is tsiet, noen kóm

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.