De ware bittere pil

boekwerk,

Dit boekwerk van Ger Willems verschijnt in october 2016. Ger verhaalt over zijn half-zijdige verlamming. Aan het boek is meegewerkt door gedetineerden die op hun wijze eveneens gevangen zitten[1].

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. 1Kerkrade dd week 41 2016, RH20161013