Debets, John

Hij is directeur van het Bischoppelijk Centrum Rolduc en vice-voorzitter van de Stichting Rolduc 900 jaar. Van beide functies zijn de data vooralsnog onbekend, maar zeker is hij dit in 2004.