Deckers, Raoul

Links
Raoul Deckers

Onderwijzer, stadsprins, presentator,

Hij is in 2000 als Raoul I stadsprins van Kerkrade van Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936. Zijn lijfspreuk is dan:

Vier wille zinge i Kirchroa
Vier wille danse op d'r Maat
Sjprietsieg en wietsieg onger de sjtere
Zoee hat dr Herjod os jemaat

Hij is mede-organisator van de Kinder-zitting in de Rodahal, de zaterdag voor Carnavalszaterdag. Hij is in de periode 2007 - 2010 mede presentator van de Jroeës Kirchröadsj Klonekonkoer. Ook is hij mede-oprichter van Jazz in Kerkrade. Raoul is de zoon van Arno Deckers.