D'r kloneman

(Doorverwezen vanaf Der Kloneman)

Lied,

Kijk voor het lied van Hans Golembiewski op D'r kloneman (2)

Dit lied van Hein Bisschoff (Simpelveld, 1932 - 2017[1]) verschijnt in 1998 op Batailles Carnavallade deel 3[2].

Die opname dateert van 1962 in het Hubertushuis. Hein wordt daarin begeleid door The Rhythmic band. In 1962 wint het lied de Sjlajerparade en verschijnt het later op Kirchröatsjer Sjpetsiejalietete deel 2 en de tekst wordt opgenomen in Vasteloavends-Sjlaajer[3].

tekst

Info: D'r kloneman
Jaar: 1962
Componist:
Schrijver: Hein Bisschoff[4]
Publiek Domein: Nee[5]
Info: Sjlajer van 1962. Het lied is opgenomen in de bundel Vasteloavends-Sjlaajer[6] waar Jo Bischoff incorrect als componist/tekstschrijver (met dubbele s geschreven) vermeld staat.}


't Sjenke zoos als klinge jong
D'r karneval in 't blod
Went heë al jet va zietsoen hoeët
Da zaat heë kot en jod
Mam, maach miech doch inne kloneman
Jet angesj wil iech nit
En vong de mam mit nieëne aa
Da zong d'r Sjeng dat lid

REFR
Sjeng, don diech d'r kloon noen aa
't jeet d'r óp aa, 't jeet d'r óp aa
Sjeng, don diech d'r kloon noen aa
't jeet, 't jeet d'r óp aa

Wie 't Sjenke doe jet jroeëser woeët
En zoog noa meëdjer oeës
Nit lang, heë hauw jet an d'r droad
Me sjprooch al uvver e hoeës
Mar koam de tsiet va karneval
Da wos dat kink besjeet
't Zong d'r Sjeng dat lidje vuur
Uur wit wal wie dat jeet

Luu maat uuch sjpas, luu maat uuch joeks
En kiekt nit ummer zoeër 
Zörgt dat uur durch 't leëve komt
Nit mit ing loes in 't oeër
Jet erns óp tsiet, dat is joa jod
Mar nit mit karneval
Drum zingt noe wie d'r Sjeng dat deed
Uur kent 't zicher al

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. mail familie dd 20180424
  2. Batailles Carnavallade deel 3 dd 1998
  3. Vasteloavends-Sjlaajer pg 2
  4. Mailwisseling zoon Ruud Bisschoff in 2018
  5. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  6. Vasteloavends-Sjlaajer pg 2