Die Christliche Familie

Die Christliche Familie
Uitgever St. Lambertusparochie
Van 1898
Tot 1934
Edities ongeveer 1872
Oplage Onbekend
Pagina's onbekend

Dit is een voormalig, wekelijks verschijnend informatieblad, uitgegeven door de St. Lambertusparochie op initiatief van deken Franck, Joseph. Het blad verschijnt van 1898 tot en met 1934.