Die spelende Ghesellen

toneelvereniging,

De vereniging bestaat kort na de Tweede Wereldoorlog.