Doa hei ... hei doa

Info: Doa hei ... hei doa
Jaar: 2004
Componist: Ad Papousek
Schrijver: Ad Papousek-Wim Ploum
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2004[2]. Uitgevoerd door Sjpaskloeb Durchee}


Als kin al daat iech, joa iech bin d'r betste
Mar ee dink wat iech noeëts bejriefe zal
Dat hei en doa jedeuns is doch 't letste
Went uur mat wit, Iech sjnap doa jaar nuus van

REFR
Doa, Hei .. Hei, Doa, Iech kan dat nit bejriefe
Heim Doa .. Doa, Hei, Iech kan dat nit versjtoa
Doa, Hei .. Hei, Doa, 't Is ja vuur tse kriesje
Bin iech noe hei of bin iech doa
Van hei jon iech noa doa, um doa bei üch tse kanne sjtoa
Mar hüer iech endliech doa d'r bei, Dan sjton iech doch werm hei
Doa, Hei .. Hei, Doa, Kant uur dat noen bejriefe
Iech sjap doa jaar nuus van, kom vertsel ins wie dat kan

Mit vasteloavend sjtongs doe doa tse laache
Deë laach van diech zats miech i vuur en vlam
Wiets doe zaats: Kom ns hei, volt iech 't kraache
Iech daat direk doa zalste 't wem han

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2004 pagina 27