Doe bis dat wat iech zuk

Info: Doe bis dat wat iech zuk
Jaar: 2004
Componist: Roger Bertrand
Schrijver: André van den Berg
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2004[2]. Uitgevoerd door Jraater Sjtroase Zengere}


REFR
Doe bis dat wat iech zuk, oe-ja iech han jeluk
Doe bis ezoeë sjun, zaag dat iech nit dreum, zaag dat iech wakker bin
Doe has miech aajelaad, Dat hat miech jek jemaad
't Is vasteloavend, woa jeet dat mit os hin

Mit vasteloavend loert d'r jek noa al die anger jekke
En vingt heë nit wat heë wilt zieë, da mos heë ziech jet sjtrekke
Zoeë koam 't och dat iech diech zoog, Iech daat miech truft d'r sjlaag
Iech bin kapot van die kostuum en diene werme laach

Dats doe hü i mie leëve kuns, dat deet miech vräude jeëve
Den iech als vasteloavendsjek wil jet mit diech beleëve
Joa danse, zinge en jet sjpas, dat wil iech mit diech han
Doarum vroag iech diech of dat mit os tswai jet weëde kan

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2004 pagina 9