Doodsplank

Het is rond 1600, zeker tot in 1700, gebruikelijk dat bij een sterfgeval een zogenaamde doodsplank of lijkplank plaatst wordt aan de rechterkant van de voordeur van het huis van de overledene. De plank wordt in sommige periodes geplaatst door de koster van de desbetreffende parochie in andere periodes door familieleden zelf. Direct na het overlijden worden ramen en deuren opengezet, dit, om de ziel van de overledene de gelegenheid te geven het lichaam te verlaten. Hierna worden de klokken stilgezet, spiegels omgedraaid of met een doek bedekt en wordt de doodsplank geplaatst.