Dorpspastoor

Beeld,

Dit is een bronzen beeld van een brevierende dorpspastoor. Het wordt in 1979 door Gemeente Kerkrade geplaatst op de hoek Kapelweg / Leliestraat en is opgenomen in het boekwerk Kerkrade, een stad als beeldentuin. Het wordt gemaakt door Frans Carlier (1943 - 0000).