Drie dagen uit de dood van oom Jacob

Labelled-3dagenuitdedoodvanoomjacob.jpg

Verhalenbundel,

Deze verzameling verhalen is van de hand van De Hoon, Cor en uitgegeven door TIC in 2003[1] onder ISBN-9076043590 info: KB. De verhalen gaan over ouder wordende mensen.

Verhalenlijst[2]:

  • Drie dagen uit de dood van oom Jacob
  • Close up
  • Gaskastje voor twee personen
  • Memo
  • Schimmen uit een glazen bol

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Colofon
  2. Inhoudsopgave