Driessen, Frans

Hij wordt in 2006, op 7 april afdelingsvoorzitter van Groen Links. Hij volgt daarbij Han Kengen op. Hij bekleedt verder de volgende maatschappelijke functies:

  • voorzitter ondernemingsraad ZVBM
  • voorzitter Voetbalvereniging Haanrade (9 jaar)
  • voorzitter Euregionaal Platform Verbroedering (1998 - 2005)
  • vice-voorzitter Scheidsrechtersvereniging Kerkrade en omstreken