Drink broedersjaf mit miech

Info: Drink broedersjaf mit miech
Jaar: 1973
Componist: Vooralsnog onbekend
Schrijver: Vooralsnog onbekend
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1973[2].}


REFR
Koom pietsj diech ee, koom niep diech ee
Drink broedersjaf mit miech
Dan puutsj iech diech, dan dui iech diech
En vier zint oe en diech
Koom pietsj diech ee, koom niep diech ee
Drink broedersjaf mit miech

Jeet inne Kirchröadsjer jong eroes
Deë zut ziech dan e lekker meëdsje oes
En kunte ins a sjlaag
Dan zeët heë mit inne laach
Mie leefste kink jeval iech diech?
Drink broedersjaf mit miech

Jeet ins e Kirchröadsjer kink eroes
Dat kiekt dan och noa nette jonge oes
Hat  jet an d'r droad
Dan zeët 't als jouwe road
Zaag leeve jong jeval iech diech
Drink broedersjaf mit miech

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1973 pagina 13 uit Archief Rodazangers