Een Boodschap voor Kerkrade (stichting)

Religieuze organisatie,

Dit is een samenwerkingsverband, een interkerkelijke stichting, tussen de Protestantse Kerk, de Gereformeerde Gemeente, de Christelijk Gereformeerde Kerk en de Hersteld Hervormde Kerk[1].

De aan de stichting verbonden evangelist Jan Bayense houdt wekelijks een bijeenkomst in een zaal aan de Kokelestraat[2][3]. In 2018 wordt een aantal keren ook een dienst gehouden in de Blijde Boodschapkerk[4].

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. https://www.rd.nl/kerk-religie/evangelist-jan-bayense-serveerde-vlaai-na-eerste-samenkomst-kerkrade-1.1478483 dd 20190308
  2. Dagblad de Limburger dd 20190308
  3. De feitelijke ingang ligt volgens Google Maps dd 20190308 aan de Franciscanerstraat.
  4. https://eenboodschapvoorkerkrade.nl/kerkdiensten/ dd 20190308