Erensteinerbos

Dit bos is gelegen op de oostelijke helling van de Cranenweier en noordelijk van de Oud Erensteinerweg.

Dit bos wordt in 1961 door de Gemeente Kerkrade aangekocht van de Domaniale Mijn. De beboste helling komt voor op de lijst van natuurgebieden in Zuid-Limburg. Deze lijst is in 1946 samengesteld door de Rijksdienst voor het Nationale Plan. Zij vermeldt dit natuurgebied als van regionale betekenis met gedeeltelijk botanische waarde.

Aan de noordkant van het bos ligt de Erensteinerbosweg die naar dit bos genoemd is en sluit daar aan op het Kaffebergsbos.