Everts, Willem

Hij wordt in 1827, op 8 maart te Sevenum geboren en hij overlijdt op 8 juni 1900 te Roermond.

Algemeen

Vanaf 1851 is hij leraar te Rolduc en tussen 1868 en 1893 directeur aldaar. Hij vormt de middelbare school van Rolduc om tot de eerste nederlandse Katholieke HBS. In 1869 stuurt hij voor het eerst een priester naar een niet-katholieke universiteit.

Functies en benoemingen

Op 1 januari 1877 wordt Willem Everts geheim Kamerheer van Paus Pius IX. Hij wordt op 11 maart 1883 ere-Kanunnik van het kathedraal kapittel te Roermond. Hij is lid van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde, Dr. Honoris Causa in de letteren en wijsbegeerte van de universiteit van Leuven, Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal (in 1893) voor het district Roermond.

Hij wordt in 1900 op Rolduc begraven. De Directeur Evertsstraat wordt op 19 mei 1960 naar hem vernoemd.

Directie Katholiek_Gymnasium_Rolduc#Directie

voorganger Everts, Willem opvolging
Jansen, Anthonius L. 1868 - 1893 Corten, Reinier