Fischer-Otten, Annemarie

Annemarie Fischer

Zij wordt geboren in 1953 in Kerkade.

Sinds 1995 is zij lid van Groen Links en fractievoorzitter van deze Politieke Partij sinds 4 october 2002. Reeds sinds 1998 is zij gemeenteraadslid. In 2018 staat op plaats 2 van de kandidatenlijst voor Ouderenpartij Kerkrade voor de Gemeenteraadsverkiezingen van dat jaar[1]. Vanaf 2007 is zij voorzitter van het Katholiek Vrouwengilde afdeling Kerkrade. In 2010 wordt zij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Dagblad de Limburger dd 20180206 pg regio5