Fontes Rodenses

Heemkundige organisatie,

Stichting Fontes Rodenses houdt zich bezig met het onderzoek naar de geschiedenis van het voormalige Land van Rode. Zij wordt opgericht in 1966[1] door Louis Augustus, Harie Frusch en Lei Heijenrath[2].

Producties

  1. 2001: Heil en broederschap in het kanton 's-Hertogenrade 1794-1800
  2. 0000: Citoyen en zielen in Kerkrade in 1796
  3. 0000: De Brabantse lenen tussen Maas en Rijn
  4. 0000: Roltekeningen van hetLand van 's Hertogenrade
  5. 2017: Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode[3]

Voorzitter

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. 1Kerkrade dd 23-11-2016
  2. Voorwoord Facetten uit de geschiedenis van het Land van Rode dd 20171223
  3. 1Kerkrade dd 23-11-2016 stelt uitgavejaar 2016