Gemeenschapshuis De Heilust

Het gemeenschapshuis ligt aan de Ons Limburgstraat. De oorspronkelijke functie van het gebouw is die van noodkerk voor de parochie Heilust. De noodkerk werd op 15 oktober 1950 ingezegend. Het gemeenschapshuis wordt dan ook wel De Auw Noeëdkirch genoemd. Toen de nieuwe Onze Lieve Vrouw van de Altijddurende Bijstandkerk op 10 mei 1956 in gebruik werd genomen, werd de noodkerk gebruikt als patronaat. In Augustus en September 2003 wordt het interieur flink gerenoveerd. Bij een feestelijke her-opening op zondag 5 october presenteren de verenigingen zich, die gebruik maken van de ruimtes.

In 2017 is de functie Gemeenschapshuis overgenomen door 't Westhoes.

Voorzitters

  • 0000 - 0000 Mathieu Franssen (tevens beheerder in een vooralsnog onbekende periode)

exploitanten

Afbeeldingen

2006

0000