Gemeentekaart

Overzichtskaart van de Gemeente Kerkrade,

Deze landkaart wordt in de regel elke twee jaar uitgegeven. De versie van 1992 is zowel in het voor- als in het najaar uitgegeven naar aanleiding van enkele onvolkomendheden die er op de eerste versie voorkomen.