Groten, Winand

Hij wordt geboren op 24 juli 1935.

Hij is illustrator van het boekwerk Onger os vertseld en de W.M.C. Verhalenbundel. Hij is getrouwd met Annemie Groten-Vreuls die auteur is van de W.M.C. Verhalenbundel. Hij ontwerpt verder de vlag en de vendels van het St. Catharinagilde.