Gulperweg

Aansluiting van de Buitenring op de Gulperweg

Gracht,

Deze straat vertrekt vanaf 2 punten vanaf de Locht[1]. Het noordelijke deel (tot in 2017 in het verlengde van Crombacherstraat) is een doodlopende weg die, tot aan de realisatie van de Buitenring, in Heerlen aansluit op het zuidelijke deel. Dit zuidelijke deel is een fietspad dat Locht verbindt met Avantis in Heerlen. De naamgeving dateert van oudsher.

Tot aan de Gemeentelijke Herindeling behoort deze weg toe aan de Gemeente Simpelveld. De weg vormt een deel van de verbindingsweg zoals die beschreven is onder Gulperstraat. De weg gaat na een aantal meters over in een fietspad dat naar Avantis voert. Langs deze weg liggen ook de Windturbines in het Windpark de Locht.

Afbeeldingen

Verder

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.