Hónged joar

Info: Hónged joar
Jaar: 2004
Componist: Arno Ypelaar
Schrijver: Arno Ypelaar
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2004[2]. Uitgevoerd door D'r letste sjrai}


REFR
Iech weëd waal honged joar, dat is nog jaar nuus
Vuur de vasteloavend biste noeëts tse aod
Iech weëd wal honged joar en nog vöal mieë
Vuur de vasteloavend kunste noeëts tse sjpieë

Al kraache diech de knäok en beëve diech de bee
Al verjetse welke daag 't is en bis jet durcheree
Al biste jrieës wie ing doef, jee donkel hoar mieë d'r óp
Mit vasteloavend maat dat nuus, da sjteeste óp d'r kop

Al valle diech de tseng oes, en hüets nit mieë zoeë jod
Al biste ins d'r wèg kwiet, de kneie ram kapot
Al valle die de hoare oes, jing kammoeflaasj mieë d'r óp
Mit vasteloavend maat dat nuus, da sjteeste óp d'r kop

Bruk
Mar ee dink motste nit verjèse
Al biste oad en versjlèse
Tse oad vuur de vasteloavend jieëft 't nit
Doarum zingt en sjpringt noe mit os mit

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2004 pagina 29