Hü junt vier mit d'r kwitsjbül en d'r sjelleboom

Info: Hü junt vier mit d'r kwitsjbül en d'r sjelleboom
Jaar: 2001
Componist: Jo Zupancic
Schrijver: Jo Zupancic
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 2001, uitgevoerd door de Sjpringbröntjer[2]}


REFR
Hü junt vier mit d'r kwitsjbül en d'r sjelleboom
't is ja vasteloavend, vier dunt os aa d'r kloon
Ver zinge en sjpringe, de janse boes die kraacht
't weëd ziech, 't weëd ziech noen richtieg sjpas jemaad
't weëd ziech, 't weëd ziech noen richtieg sjpas jemaad

Vier sjpille d'r tango, roemba en wals
riese an d'r kwetsjbül al is 't och jet valsj
vŕ sjpille d'r polka, foxtrot en d'r marsj
mit d'r kwetsjbül en d'r sjelleboom maache vier ós sjpas

Vier sjpelle 't Löaresje en d'r Waldesloes
Junt noch nit noa heem den 't is noch lang nit sjloes
v'r drinke nog e drüpje en e jleësje beer
mit d'r kwetsjbül en d'r sjelleboom hant vier vöal plezeer

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 2001 pagina 14