Hüets doe de tsiem

Info: Hüets doe de tsiem
Jaar: 1987
Componist: B. Peters
Schrijver: L. Fuchs
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Sjlajerparade 1987[2].}


En hoale vier d'r kloon eroes
Dan jeet 't werm d'rop aa
Jans Kirchroa sjteet dan óp d'r kop
Dat is joa zonneklaar
Vier zinge, sjpringe, dans dan
Bis midde in de naat
Vier sjpelle dan deë sjlajer
Bei d'r joep doa óp d'r maat

REFR
Hüets doe de tsiem, de tröat, d'r kwetsjbuul werm joa
Dan is 't Karneval i Kirchroa
En went vier sjpelle, ja dat ligkt os a jen hats
Dat zunt de sjlajere oes os hemetsjtad

Bis esjermitwoch trekke vier
Mit moeziek en jezank
D'r vasteleer i Kirchroa is uvveral bekank
En zunt die drei döl daag dan um
Is ee dink wat os bliet
Dat zunt de sjunste sjlajere
Oes de vasteloavendstsiet

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1987 pagina 14