Habets, Gerardus Hubertus Alphonse

Habets, Gerardus Hubertus Alphonse

Burgemeester van Kerkrade,

Algemeen

Hij wordt geboren op 29 maart 1883 te Maastricht en hij overlijdt te Kerkrade op 24 december 1958. Hij wordt begraven op het kerkhof naast de St. Lambertuskerk. Op 4 februari 1916 wordt hij Burgemeester en dat zal hij met onderbrekingen zijn tot april 1948.

Op 18 februari 1928 huwt hij voor de tweede keer. Dit keer met mejuffrouw Juliette Christina Wijnen te Stratum-Eindhoven.

Tweede Wereldoorlog

Ouders Ouders

Kaspar Habets
Maria Catharina Noben

 1. Petrus Joannes Houben/Cornelia Hubertina Jochems
 2. Christiaan Wijnen/Marie Adelida Rosseeuw
 3. Henricus Hubertus Winters/Maria Helena Anna Hermans
Habets, Gerardus Hubertus Alphonse X 1. Maria Cecilia Alberta Hubertina Houben
2. Julietta Christina Wijnen
3. Helena Maria Winters
1909 - 1928 - 1932
 1. Habets, Alphonse Hubert Mathieu
 2. Habets, Willem Cornelis Hubertus
 3. vooralsnog onbekend
 4. vooralsnog onbekend
 5. vooralsnog onbekend
 6. vooralsnog onbekend
 7. vooralsnog onbekend
 8. vooralsnog onbekend
 9. vooralsnog onbekend

Op 17 januari 1941 viert hij zijn zilveren ambtsjubileum.

Uit een besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken d.d. 29 september 1947 staat vast dat hij per 20 september 1941 op zijn verzoek ontslagen wordt. Dit blijkt ook dit uit de brief van Der Reichscommissar d.d. 20 september 1941 die het ontslag verleent. Na het neerleggen van zijn functie wordt hij opgevolgd door NSB-er Thomassen, AMP. In de boekwerken Kerkrade en zijn inwoners in de oorlog 1940-1945 en Kerkrade en de Tweede Wereldoorlog worden de data 30 september 1941 respectievelijk 29 september 1941 vermeld, als datum waarop hij zijn functie neerlegt. Op 4 mei 1942 wordt hij samen met enkele andere oud-bestuurders uit de regio (o.a. notaris Thomassen uit Kerkrade) als gijzelaar opgepakt en ondergebracht in kamp Beekvliet te St. Michielsgestel.

Na de Tweede Wereldoorlog vervolgt hij zijn ambt van 25 September 1944 tot en met April 1948. Hij deelt dit mede in een krantenartikel in de Veritas op 7 october 1944. Kerkrade en de Tweede Wereldoorlog vermeldt dat hij zijn ambt hervat na de bevrijding van Kerkrade-West. Zie ook Koninklijk Besluit van 28 maart 1947, no. 16. Op 10 october beveelt hij waarnemend Burgemeester Brandts, Alphonse dat deze zijn werkzaamheden als vertegenwoordiger van Kerkrade neer dient te leggen. Dit doet hij op basis van het Zuiveringsbesluit van 21 september van dat jaar.

In maart van 1945 start een tweede periode dat hij op non-actief gesteld is. Hij wordt onderworpen aan het Zuiveringsbesluit. Daaruit komt hij smetteloos tevoorschijn en neemt hij zijn functie weer op. Eerder dat jaar is hij op 25 februari wel aanwezig bij de feestelijkheden op het Old Hickoryplein. Op 31 october neemt de gemeenteraad een motie aan waarin de Minister van Binnenlandse Zaken gemaand wordt spoedig een besluit te nemen met betrekking tot het niet in functie zijn van Burgemeester Habets, Gerardus Hubertus Alphonse als gevolg van het Zuiveringsbesluit. In de motie wordt genoemd dat de situatie nu al 7 maanden duurt, wat terugrekenend leidt tot maart 1945. In juli 1946 worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden wat leidt tot een nieuw college inclusief Habets, Gerardus Hubertus Alphonse op 6 september. Het is vooralsnog onbekend op welke datum Habets, Gerardus Hubertus Alphonse opnieuw in functie is getreden.

In het boek Gezagdragers tijdens de tweede wereldoorlog wordt gesteld dat hij collaboreerde met de bezetter. Het witboek Witboek Burgemeester G.H.A. Habets van Habets, Willem Cornelis Hubertus weerlegt deze aantijgingen.

Ambtstermijnen

Burgemeester te Kerkrade
voorganger Habets, Gerardus Hubertus Alphonse opvolging
Hendricks, M. 1916 - 1941 Thomassen, AMP


Burgemeester te Kerkrade
voorganger Habets, Gerardus Hubertus Alphonse opvolging
Copray, TAAM 1944 - 1945 Geen


Burgemeester te Kerkrade
voorganger Habets, Gerardus Hubertus Alphonse opvolging
Geen 1946 - 1948 Lempers, Albertus P.J.M.


Familie

Een groot deel van de informatie over de familie Habets en Duyckers is ter beschikking gesteld door A.C. Habets. Zijn archief staat ter beschikking van onderzoekers. Ge-interesseerden kunnen zijn email adres krijgen via Habets, Wilhelmus Gerardus Rudolf.

Habets, Willem Cornelis Hubertus

Zijn zoon Habets, Willem Cornelis Hubertus is betrokken bij de spontane Sinaasappeldemonstratie in Heerlen op 31 januari 1941, de tweede verjaardag van (dan) Prinses Beatrix. De demonstratie is genoemd naar het feit dat de studenten op deze nationale feestdag zeer nadrukkelijk (provocerend bijna, gezien de bezetting door de duitsers), al sinaasappels-gooiend (oranje), door het Heerlense centrum lopen.

De demonstratie is het gevolg van een besluit van de directeur van de MTS naar aanleiding van een intern incident op dat instituut. Door de schorsing voor twee dagen van twee eerstejaars klassen wordt wereldkundig dat er op het instituut een oranje-incident heeft plaatsgevonden.

Habets, Alphonse Hubert Mathieu

Zijn zoon Habets, Alphonse Hubert Mathieu (11 december 1916 te Kerkrade - 30 november 1986 te Sittard) trouwt op 14 juli 1948 Johanna Maria Agnes Duyckers (26 october 1915 te Kerkrade - 9 april 1999 te Mheer). Zij krijgen (voor zover bekend) 1 zoon: Alfons Cornelis Habets.

Kwartierstaat:
Alfons Cornelis Habets
Verder

Kwartierstaat:
Gerardus Hubertus Alphonse HabetsKGV:Genealogie