Hagenroderstraat

Haanrade,

Dit is een doodlopende straat vanaf de Haanraderstraat en is genoemd naar de buurt Hagenrode. De naamgeving dateert van 17 mei 1974.

Hagenrode is de oude benaming voor Haanrade, zoals deze bijvoorbeeld wordt gebruikt in de Annales Rodenses. De naamgeving komt ook terug in Buurthuis Hagenrode.