Golembiewski, Hans

(Doorverwezen vanaf Hans Golembiewski)
Ouders Ouders
  1. Onbekend
  2. Onbekend
  1. Onbekend
  2. Onbekend
Golembiewski, Hans X Marga Kroon
0000
  1. Marcel
  2. Mia

Muzikant,

Deze auteur en componist van voornamelijk carnavalssjlajer wordt geboren op 13 augustus 1933 te Kerkrade en hij overlijdt hier op 27 juni 2008.

Algemeen

Bij zijn overlijden publiceert Weelen, Paul het volgende gedicht:

Woa koam 't vandan?
Al die zusse toeëne
Die vier van diech hoeëte
Al die zusse wöad
Die vier van diech zónge
Al die sjun lidjer
Uvver ós en ós sjtad
Ummer went vier jraad
Nuus tse zinge vónge

Woa jeet 't hin?
Alwerm inne absjied
Dem vier niet wole
Alwerm inne adieë
Dem vier nit zoeëte
Alwerm ing leëgte
In ós en ós sjtad
Jraad wie vier wie ummer
Ee lidje hauwe jezónge

Hans, 't himmelspöatsje sjteet wagewied óp
en doe jongs noen eróp
Och, wat deet 't wieë

Hij is drager van de Jode Sjteer in 1998. Tussen 1974 en 1984 is hij manager van het Roda J.C. Huisorkest.

Produkten

De volgende nummers zijn van (mede) zijn hand:

? Titel uitgebracht door jaartal
Mit d'r Handy Sjtèchneëlsjer 2001
Inne Janse Daag i Kirchroa Die Rojo's, Jraater Sjtroase Zengere 1998
Himmelspöatsje Die Rojo's, Jraater Sjtroase Zengere 1997
Vuur jek tse ziee zunt vuur tse loeës Hot Vollee 1993
D'r kloneman (2) Vooralsnog onbekend 1991
Iech han jesjoenkeld op d'r maat Jraater Sjtroase Zengere 0000
Samba hei, samba doa Hot Vollee 0000
Iech sjoenkel bis iech umval niet uitgebracht 0000