Harmonieorkest

Harmonie,

Harmonie van staatsmijn Wilhelmina. De Harmonie is opgericht op 1 augustus 1908 op initiatief van Wetzels, A.. Het orkest wordt opgeheven in 1965 als gevolg van de sluiting van de mijnbedrijven. M. Kockelkoren is hierbij de laatste dirigent.

Voorzitters

Dirigenten