Harmonieorkest

Harmonie,

Harmonie van staatsmijn Wilhelmina. De Harmonie is opgericht op 1 augustus 1908 op initiatief van Wetzels, A.. Het orkest wordt opgeheven in 1965 als gevolg van de sluiting van de mijnbedrijven. M. Kockelkoren is hierbij de laatste dirigent.

Als een van de weinige korpsen, wellicht het enige, werden de muzikanten vooraf gegaan door twee vlaggendragers en twee schellenboomdragers.Het oudste vaandel dateert van 1925, bij het 50-jarig jubileum van het korps in 1958 wordt een tweede vaandel vervaardigd.

Voorzitters

Dirigenten