Vinders, Harry

(Doorverwezen vanaf Harry Vinders)

vrijwilliger,

Harry wordt in een vooralsnog onbekend jaar geboren en hij overlijdt in 2015. Harry is in die mate actief actief in het vrijwilligerswerk in Kerkrade-Oost dat na zijn overlijden de Harry Vinders Award in het leven geroepen wordt.