Heetman, Gerard

Fb-radiocentralekerkrade-angeliquemoberts-20180204-d.jpg

Ondernemer,

Gerard is in een vooralsnog onbekend periode (maar zeker tussen 1930 en 16 juni 1940) directeur van Radiocentrale Kerkrade, een radio-distributiedienst. Hij is de vader van Jacques Heetman.

Trivia

Over de uitzendingen van redevoeringen van Hitler[1]
Ook in de privé-sector traden ze op, actief, onbeschoft, agressief ... . G. Heetman, destijds directeur van de radiocentrale in Kerkrade, heeft zo zijn eigen ervaringen gehad, met name met het uitzenden van de redevoeringen van Hitler en andere nazileiders. G. HEETMAN: Oorspronkelijk werden die allemaal uitgezonden, totdat het na verloop van tijd van overheidswege verboden werd. Daardoor kregen we natuurlijk geweldig veel moeilijkheden met de luisteraars, die vanzelfsprekend ook alle redevoeringen, in het bijzonder natuurlijk van Hitler, wilden horen. Soms wilden ze het met geweld. Ze stonden als het ware met de vuist op de tafel te slaan, ze moesten en zouden dat horen.

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.