Kóm hei óp aa, kóm hei óp aa, hei brent de lamp

(Doorverwezen vanaf Hei brent de lamp)
Info: Kóm hei óp aa, kóm hei óp aa, hei brent de lamp
Jaar: 0000
Componist: Willy Scheeren
Schrijver: Jeu Paffen
Publiek Domein: Nee[1]
Info: Het nummer verschijnt op Kirchröatsjer Sjpetsiejalietète}


Refreng:
Kóm hei óp aa, kóm hei óp aa, hei brent de lamp.
Noe trek diech nur-jens jet van aa, en sjut diech ee óp de lamp.
Kóm hei óp aa, kóm hei óp aa, hei brent de lamp.
Kóm hei óp aa, kóm hei óp aa, hei brent de lamp.

Biste vuur de sjpas e-roes, en bliet diech dan de sjtiemmoeng oes.
Ja weëd dan nit zoeër en koad, mar nim der jouwe road.
Noa'n tieëk is diene sjrit, en zing da loestieg mit:

Sjteet diech heem der hals ins vol, va erjer, knies en jroeëse jrol,
verlis dan nit jauw der mód, mar dink da kót en jód:
an tieëk is ummer vrid en zing da loestieg mit:

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.