Heijden, A.J. Hubert van der

Priester,

Hij wordt in 1857 te Mechelen op 4 mei geboren en hij overlijdt in 1935 op 19 mei te Holset.

Hij is kapelaan van de St. Lambertusparochie vanaf 1883 en in 1904 wordt hij bouwpastoor van een parochie te Chevremont. Deze parochiekerk komt in 1907 gereed. De Pastoor van der Heijdenlaan is naar hem vernoemd.