Heilige Congregatie

Na het begin van de Tweede Wereldoorlog wordt voor de katholieke jeugd de Katholieke Actie opgericht. De jongeren vanaf 18 jaar worden verenigd in de Heilige Congregatie voor Jonge Mannen en de Heilige Congregatie voor Jonge Vrouwen. Voor de volwassenen is er de Heilige Familie der Mannen en de Heilige Familie der Vrouwen.

De bijeenkomsten van deze verenigingen vinden maandelijks plaats in de kerk. Omdat deze bijeenkomsten druk bezocht worden, zijn zij uitermate geschikt om het moreel in de bevolking hoog te houden. Later vormen de verenigingen de basis waarop na de bevrijding het culturele leven weer opgebouwd wordt.