Heilust

Stadsdeel in Kerkrade-West,

De naamsgeving is ontstaan vanuit het idee dat het hier een lust is om te wonen en te recreëren. De 47 woningen die hier voor het eerst in 1914 door Woningbouwvereniging Spekholzerheide gebouwd zijn, hebben een voor die tijd unieke situering.

Krimp

De terugloop in inwonersaantal, de vergrijzing en ontgroening, aan het eind van de 20e Eeuw wordt in deze wijk sterk gevoeld[1]. In de jaren die volgen wordt bijna de helft, 502 van de 1257 woning van woningstichting Heemwonen gesloopt[2].

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Mijn Heilust, door De Limburger en L1 in 2010 en 2011
  2. De Limburg dd 20180922 pg Horizon 13