Helpe an de bóks

Info: Helpe an de bóks
Jaar: 1991
Componist: W. Scheren
Schrijver: Jo Hanneman
Publiek Domein: Nee[1]
Info: De tekst is afkomstig uit het programmaboekje van Sjlajerparade 1991[2]}

REFR
Iech han zoeë jeer helpe an de boks
Dan is ze noeëts tse lank of tse kót
Doa kan me ziech zoeë a jeweëne
Oane diech óp de bóks tse treëne
Helpe kans te ummer vertroouwe
Doe kans diech och dra vas houwe
La la la la

Bis te vol, Hels te diech an de helpe vas
Dan has te van 't sjokkele jinne las
Leufs te berg óp of leufs te berg aaf
Diech velt de bóks noeëts eraaf
Och al leufs te mit reën in de zief
Doe kries noeëts ing nase bóksepief

Bis te mui hels te diech aan de helpe vas
Dan has te van dieng erm niet zoeëvöal las
Los dieng bóks mar roetsje of los ze ruiieg zakke
E flink sjtuk bis óp de hakke
Went iech mer mieng bóks jód zitse han
En miech veul wie enne sjieke man
Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. Deze tekst is geen Publiek Domein.
    Het is dan ook niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende, deze tekst te veranderen of her-uit te geven. Deze tekst mag wel worden gebruikt voor eigen gebruik en/of studiedoeleinden.
  2. tekstboekje 1991 pagina 4