Hermangroeve


Groeve,

Dit is een voormalige groeve te Eygelshoven aan de Boomgaardskuilweg onder beheer van N.V. Carisborg. Hier wordt in dagbouw, bruinkool gewonnen.

De deklaag over de bruinkool is 30 meter dik. De groeve is zeker in 1951 uitgeput waarna de exploitatie wordt gestopt. De periodes waarover gewonnen wordt, zijn de jaren 1918 - 1932 en 1946 - 1949. Slechts in de periodes na beide wereldoorlogen blijkt de exploitatie van de groeve rendabel te zijn vanwege de verhoogde vraag naar bruinkool. Er is enige onduidelijkheid over de naamgeving van de groeve. Deze is genoemd naar:

  • de zoon van een van de oprichters, of
  • naar M.J.H.M.R. Herman, op 9 februari 1922 geboren te Düren en op 2 april van een onbekend jaar tot priester gewijd.

In april 2017 wordt het terrein gereedgemaakt om als natuurbegraafplaats Eygelshof in gebruik te worden genomen[1].

Referenties

Indien de bron van (delen van) bovenstaande informatie bekend is, is dit hier beneden vermeld.

  1. folder organisatie, KGV dd 20170827